Curs Entrenador Handbol NitroHandball
2015
info@nitrohandball.com

CURS ENTRENADOR CATALA D HANDBOL NOU TERRITORIAL – GAVÀ

Part Presencial del 26 de juny al 22 de juliol, de de dilluns a divendres de 16:00 a 21:30h i dissabtes de 08:00-14:00h

El darrer dia per a realizar la inscripció és el dia 18 de juny de 2017.

***els que tenen la primera part del curs amb reconeixement (Seminari Cadet-Juvenil-Sènior) poden començar el curs a partir del 6 de juliol

Els enllaços al calendari i a la inscripció encara no estan activats.

BAIXAR INSCRIPCIÓ PDF
BAIXAR CALENDARI PDF

El primer dia a l’aula!

AULA: C/ Rambla de Joaquim Vayreda 31 – Casal Municip Sant Jordi – Gavà – mirar mapa

PISTA: Pavelló Jacme March C/ Sant Pere 116, Gavà – mirar mapa

 

Si llegeixes atentament la informació següent et resoldrà molts dubtes, si no et queda resolt pots deixar la teva pregunta al peu de la pàgina.

Curs Entrenador Català Handbol Territorial

 

 1. Convocatòria del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

La Federació Catalana d’Handbol  a través de l’Escola de Tècnics del curs:

Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

Sota el coneixement de l’Escola Nacional d’Entrenadors de la Real Federación Española de Balonmano.

 

 1. Data i lloc del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

El curs Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial es realitzarà segons els calendaris establerts .

Abans de l’inici del curs s’informarà als alumnes dels horaris i calendari amb la distribució d’assignatures.

La part no presencial de les assignatures es realitzarà utilitzant com a espai interactiu el Campus Virtual Moodle.

Les expeiriències d’aprenentatge online estan al

www.interacciona21.com/campus

 

 1. Requisits per a la inscripció al Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

Podran inscriure’s al Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial les persones que reuneixin els següents requisits estiguin

 • en possessió del Títol de Monitor d’Handbol (Curs + Pràctiques + Títol FCH)
 • en possessió del Certificat de Nivell 1 de Formació Oficial.

 

 1. Inscripcions al Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

Els alumnes que es vulguin inscriure en aquest curs han de realitzar una transferència bancària al número de compte ES53 0081 7020 21 0001316042.

L’import total del curs és de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (350 €), no inclou l’expedició del títol.

Els alumnes han d’enviar l’imprés d’inscripció adjunt a aquesta comunicació al correu electrònic: info@nitrohandball.com

El darrer dia per a realizar la pre-inscripcions és el dia 18 de juny de 2017.

 

 1. Faltes d’assistència al Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.:

Els alumnes tenen l’obligació d’assistir a totes les clases del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial que composen el curs. Només es permitían les faltes justificaddes en un número mai superior al 10% de la càrrega lectiva del curs i que no suposin faltar a la totalitat de la càrrega horària d’una asignatura.

La Direcció del Curs estudiarà amb actitud incloent i cas a cas, qualsevol incidència al respecte.

 

 1. Convocatòria per als alumnes suspesos del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

Si l’alumne ha estat declarat NO APTE després d’haver assistit a les classes de l’àrea corresponent, será cridat a una convocatoria extraordinària en el plaç i forma que cregui oportú Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol, tal i com apareix en el calendari del curs.

 

 1. Obtenció del títol de Nou Entenador Català d’Handbol – Territorial (Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.)

Després de realizar el curs l’alumne haurà de superar un període de pràctiques de 200 hores.

Haura de demanar-lo al correu electrònic:

formacio.entrenadors@fchandbol.com

 

 Càrrega lectiva del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial:

ENTRENADOR CATALÀ D’HANDBOL TERRITORIAL TOTAL PRESENCIAL ON-LINE TREBALL TEÒRIC PRÀCTIC
Fonaments Biològics 25 10 20 5 6 4
Àrea del comportament i l’aprenentatge 15 5 10 5 3 2
Teoria i pràctica de l’entrenament 25 10 15 5 6 4
Organització i legislació de l’esport 5 0 5
BLOC COMÚ 70 25 50  15 15 10
Tècnica i tàctica individual 45 20 10 15 10 10
Joc col·lectiu defensiu 45 20 10 15 10 10
Joc col·lectiu ofensiu 45 20 10 15 10 10
Metodologia de l’aprenentatge específic 42 20 10 12 10 10
Regles de joc I 12 6 6 4 2
Àrea del desenvolupament professional 10 0 5 5
BLOC ESPECÍFIC 219 86 45  68 44 42
BLOC COMPLEMENTARI 0 0 0   0 0
PRÀCTIQUES 200
CÀRREGA ACADÈMICA 289 111 95  81 59 52

  

 1. Compensació d’assignatures del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial:

Caldrà presentar la documentació acreditativa i demanar expressament en la matriculació la voluntat de que les assignatures (o part d’eles) sigui reconeguda.

En funció de la titulació específica relacionada amb l’Activitat Física i l’Esport i Ciències afins, l’Escola de Tècnics estableix la següent compensació d’assignatures:

NOTA PRÈVIA: ES RECOMANA REALITZAR LES ASSIGNATURES DE MANERA COMPLETA, ESPECIALMENT LES DEL BLOC ESPECÍFIC.

Seminari Cadet-Juvenil-Sènior

NO ES RECONEIXEN ASSIGNATURES SENCERES, ja que cap de les assignatures del Seminari Cadet-Juvenil-Sènior compleix el número d’hores de que es demana en el Curs d’Entrenador Territorial.

La compensació d’assignatures és realitza mitjançant la reducció de l’horari lectiu en cadascuna de les assignatures cursades en el Seminari Cadet-Juvenil-Sènior.

En el calendari, la primera part del Curs es refereix a la part reconeguda del curs (96 hores = 48 hores presencials + 48 hores no presencials). La segona part del curs, l’ha de fer tothom.

 

Llicenciats en Educación Física i l’Esport o en Ciències de l’Educació Física i l’Esport

Estarán excempts de realizar tot el bloc comú: fonaments biològics, Àrea del Comportament i de l’Aprenetatge, Teoria i Pràctica de l’Entrenament i Organització i Legislació de l’Esport.

ATENCIÓ: hi ha persones que podenobtenir la titulació d’Entrenador Territorial d’Handbol mitjançant la realització de crèdits de formació reconeguts per la RFEBM.

Pots fer una ullada a aquest enllaç explicatiu:

Proposta de cursos reconeguts per la RFEBM

 

Diplomat en Educació Física o Mestre especialista en Educació Física

Estarán excemps de realizar les assignatures: Fonaments Biològics i Comportament i Aprenentatge.

 

Tècnic en Conducció d’Activitats Físiques en el Medi natural

Estarán excempts de cursar l’àrea de Fonaments Biològics

 

Llicenciats en Medicina, Diplomats universitaris en Infermeria o altres titulacions equivalents a les anteriors

Estaran excempts de cursar l’Àrea de Fonaments Biològics

 

Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia, Ciències de l’Educació o qualsevol titulació equivalent

Estaran excempts de cursar l’Àrea de Comportament i Aprenentatge

 

ATENCIÓ: hi ha persones que poden obtenir la titulació d’Entrenador Territorial d’Handbol mitjançant la realització de crèdits de formació reconeguts per la RFEBM.

Pots fer una ullada a aquest enllaç explicatiu de la RFEBM. ENLLAÇ

IMPORTANT: Cal tenir clar en el teu expedient acadèmic quantes hores d’Handbol has realitzar i quantes en necessites.

Si vols informació sobre els cursos reconeguts per la RFEBM fés una ullada aquí:

Anar a la formació reconeguda per la RFEBM

 

 

 1. Àmbit del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

Aquest curs té validesa Federativa, és a dir, permetrà que les persones que el realitzin i disposin de la titulació, pugin tenir la llicència federativa que els permeti entrenar en les categories corresponents. Les assignatures d’aquest curs no es convaliden ni tenen validesa acadèmica en els cursos de la formació oficial.

 

10. Aplaçament o anul·lació del Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial.

L’Escola de Tècnics de la Federació Catalana d’Handbol i NitroHandball es reserven el dret d’aplaçar o suspendre el Curs Entrenador Català d’Handbol Territorial abans del seu inici si el total d’alumnes que formalitzin la inscripció no supera el número de 20 alumnes. Els alumnes inscrits seran informats per correu electrònic de la seva anul·lació o aplaçament en el moment que es produeixi i en el cas que hi hagi places en un altre curs podran canviar la matrícula per a un altre curs o es retornarà el 100% de la matrícula.

 

La realització d’aquest curs estarà pendent de que hi hagi els participants necessaris (20), en cas contrari, a la Roca es realitzarà el Curs de Territorial (l’estiu del 2016 es va fer a Sant Feliu de Llobregat). 

Si no es realitza el Territorial de Gavà, els participants matriculats podran triar:

1 si hi ha places, anar a fer el curs a Gavà

2 que es tornin els diners de la matrícula del curs

 

Per a més informació contactar amb:

info@nitrohandball.com

 

 

Leave a Reply